MyMonKey

MyMonKey je kľúč k tvojim peniazom. Agreguje SMS notifikácie z bánk a sprístupňuje ich vo forme mesačného zoznamu a prehľadných grafov. S mobilnou aplikáciou MyMonKey už viac nebude potrebné dohľadávať pohyby na účtoch Tatra banky, SLSP, VÚB, ZUNO, Prima banky, Raiffeisen banky, mBank, Poštovej banky, ČSOB a UniCredit banky v neprehľadných SMS správach.
Prečo MyMonKey?

 • Podpora viacerých účtov v rôznych bankách
 • Zdrojom dát sú notifikačné SMS správy zasielané bankami
 • Nie je potrebné pripojenie na internet
 • Automatická kategorizácia výdavkov a ochrana PIN kódomSledujete výdavky a staňte sa pánom nad vašimi financiami.

Import notifikačných SMS z 10 bánk

Aplikácia MyMonKey podporuje formáty SMS zasielaných bankami VÚB, SLSP, Tatra banka, ZUNO, Prima banka, Raiffeisen banka, mBank, Poštová banka, ČSOB a UniCredit banka. Pre VÚB a Tatra banku sú podporované okrem bežných účtov aj kreditné karty.

Graf aktuálneho zostatku

Vývoj aktuálneho zostatku a v prípade niektorých bánk aj disponibilného zostatku za zvolené obdobie ponúka pohľad na vývoj dostupných prostriedkov na jednotlivých bankových účtoch.
Prehľad pohybov na účtoch

Rozpoznané pohyby sú prístupné v prehľadnom zozname príjmov a výdavkov s možnosťou listovania po mesiacoch. Každej transakcii je možné priradiť textovú poznámku, ktorá sa taktiež zobrazí v zozname.

Graf príjmov a výdavkov

Prehľadné porovnanie príjmov a výdavkov za týždeň, mesiac, polrok alebo rok sprostredkuje zakladný náhľad na stav a vývoj vašich financií.
Kategorizácia výdavkov

MyMonKey umožňuje automatické zaraďovanie do kategórií výdavkov. Každý výdavok môžeme zaradiť do 1 z 20 kategórií. Kategórie sú konfigurovateľné používateľom.

Graf rozdelenia výdavkov

Po zadelení výdavkov do jednotlivých kategorií tento graf zobrazí, kam smeruje väčšina vašich finančných prostriedkov.


Krok 1.

Predtým, ako začnete s inštaláciou mobilnej aplikácie MyMonKey, nezabudnite na to, že aplikácia je určená pre mobilné telefóny s operačným systémom Android 2.3 a vyššie. Po nainštalovaní aplikácie ťuknite na "Pridaj svoj účet".


Krok 2.

Bezprostredne po pridaní vášho účtu sa vám naskytne možnosť výberu banky a typu účtu. Pri pridávaní nového účtu je potrebné zadať jeho názov, číslo, vybrať typ banky a telefónne číslo. Pri SLSP je potrebné zvoliť ID a pre SLSP, VÚB, ZUNO, Prima banku, Raiffeisen banku, mBank, Poštovú banku, ČSOB a UniCredit banku si môžete nastaviť aj výšku kontokorentného rámca.


Krok 3.

Po uložení účtu sa informácie o ňom automaticky zobrazia na úvodnej obrazovke aplikácie, spolu s príslušným logom banky.

1. Čo je to kontokorektný rámec?

Je to povolené prečerpanie, resp. kontokorentný úver (skrátene kontokorent), slúži na krátkodobé preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami klienta. Banka poskytne k bežnému účtu klienta povolenie tzv. debetného limitu, čiže "čerpania do mínusu". Tento parameter nie je vždy zahrnutý v notifikačných SMS správach a preto je ho potrebné nastaviť manuálne.

2. Čo ak dostávam SMS správy k jednému účtu z viacerých telefónnych čísel?

Mobilná aplikácia MyMonKey podporuje pre 1 účet viacero telefónnych čísel.

3. Ako pridať poznámku/kategóriu k transakcii?

Kliknutím na transakciu v zozname transakcií a následným vyplnením formulára. Kategóriu je možné pridávať len pre debetné transakcie.

4. Ako aktualizovať účty?

Tlačidlom aktualizuj v pravej hornej časti obrazovky alebo zatrasením telefónu.

5. Ako sa pohybovať po jednotlivých časových obdobiach pri grafoch?

Buď tlačidlami Staršie, Novšie alebo slajdovaním po obrazovke.

6. Ako sa pohybovať po jednotlivých obdobiach pri zozname transakcií?

Tlačidlami Staršie, Novšie.

7. Ako vykonávať operácie nad účtom? Ako upraviť účet, vymazať, atď.?

V zozname účtov kliknutím a podržaním na účte.

8. Ako natstaviť automatickú kategorizáciu?

Upravením dannej transakcie, kam sa dostaneme preklikom na transakciu, alebo cez obrazovku "Úprava kategórií". Zvolíme si pomenovanie kategórií a uložíme. Následne nás aplikácia vyzve s možnosťou pre úpravy aj spätných transakacií.

9. Ako pridávať nové kategórie výdavkov?

Buď cez formulár - upraviť transakciu, kam sa dostaneme po kliknutí na danú transakciu, alebo cez obrazovku "Úprava kategórií". Maximálny počet vytvorených kategórií môže byť 20, kam sa ráta aj defaultná kategória - Žiadna kategória.

10. Ako upraviť/vymazať kategórie výdavkov?

Cez formulár "Úprava kategórií".

11. Ako nastaviť/upraviť ochranu PIN kódom?

Cez menu "Nastavenia" a "Nastavenie ochrany". Tu je potrebné najskôr zadať štvormiestny kód a pre kontrolu ho zopakovať. Následne si vyberiete kontrolnú otázku a odpoveď, ktoré slúžia na overenie v prípade, že zabudnete svoj PIN.

 1. *
 1. *
 • buy wholesale mlb jerseys credit cards accepted
 • wholesale mlb jerseys from china
 • nfl wholesale jerseys cheap
 • cheap nfl jerseys
 • cheap nfl authentic jerseys
 • buy cheap mlb jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • Retro jordans for sale
 • Cheap basketball shoes
 • jordan retro 11
 • Cheap Jerseys
 • jordans shoes
 • buy cheap nfl jerseys